Encyklopedi

Februarimanifest - rysk-finsk historia -

Februarimanifest, (15 februari 1899) en rysk kejserlig proklamation som upphävde Finlands autonomi inom det ryska riket. Efter att Finland avstod av Sverige till Ryssland 1809 fick det status som ett storhertigdöme och dess konstitution respekterades; med början 1890 infördes dock konstitutionella "russifiering" -åtgärder. I februari-manifestet hävdades i huvudsak att Rysslands tsar kunde styra Finland genom en edik, utan hänsyn till storhertigdömetes konstitution; lagstiftningen i den finska dieten var helt föremål för tsarens vilja. Detta arrangemang motiverades av principen om ”kejserlig lagstiftning”, som minskade storhertigdömet till en ren lokalitet, dess konstitution och befintliga lagar var hädanefter ”lokala” frågor. Russifiering fortsatte under manifestet fram till den ryska revolutionen 1905.Den 4 november förklarade tsaren manifestet ogiltigt, och russifiering övergavs tillfälligt.

Vikingar.  Vikingkrigare håller svärd och sköldar.  9: e c.  AD sjömän krigare rajdade Europas kuster, brände, plundrade och dödade.  Marauders eller pirater kom från Skandinavien, nu Danmark, Norge och Sverige.  Europeisk historiaFrågesport Europeisk historia När fick Schweiz officiellt sitt oberoende? Den här artikeln har senast reviderats och uppdaterats av Maren Goldberg, biträdande redaktör.