Encyklopedi

Laboratorieskolor vid University of Iowa - skolor, Iowa City, Iowa, USA -

Laboratorieskolor vid University of Iowagrundskolor och grundskolor grundades i Iowa City 1916 för att experimentera med läroplanutveckling och fungera som modellskolor för Iowa. Under de närmaste decennierna utövade skolorna nationellt och internationellt inflytande genom sina banbrytande studier inom utbildningstester. Iowa-testerna för grundläggande färdigheter och Iowa-testerna för utbildningsutveckling, med ursprung i laboratorieskolorna och anpassade av American College Testing Program, användes i stor utsträckning för att testa skicklighet och prestationsnivåer för grundskolestudenter. Språkundervisning på grundnivå undersöktes också av grundskolan i laboratoriet, och många läroböcker som utvecklats på skolorna antogs allmänt. Nedskärningar i statlig finansiering ledde till att laboratorieskolorna stängdes 1972.

Fredspalatset (Vredespaleis) i Haag, Nederländerna.  Internationella domstolen (FN: s rättsliga organ), Haagakademin för internationell rätt, Fredspalatsbiblioteket, Andrew Carnegie hjälp med att betala förFrågesportorganisationer: Fakta eller fiktion? Nordatlantiska fördragets organisation började under medeltiden.