Encyklopedi

Gallikansk bekännelse - reformerad bekännelse -

Gallican Confession , Latin Confessio Gallicana , trosförklaring som antogs 1559 i Paris av den första nationella synoden i den reformerade kyrkan i Frankrike. Baserat på ett 35-artikels utkast till en bekännelse utarbetad av John Calvin, som han skickade med representanter från Genève till den franska synoden, reviderades utkastet av hans elev Antoine de la Roche Chandieu. Gallikansk bekännelse bestod av 35 artiklar uppdelade i fyra avsnitt om Gud, Kristus, den Helige Ande och kyrkan. Det bekräftade att Bibeln är den enda tronregeln. Det inkluderade också en redogörelse för förutbestämning, doktrinen att Gud väljer eller väljer vem som ska räddas, och angav Calvins doktrin om eukaristin.

Yxa.Quiz History Lesson: Fakta eller fiktion? Aluminium var en gång mer värdefullt än guld.

Därefter lades ett förord ​​till bekännelsen, och den överlämnades till kung Frans II av Frankrike 1560. Vid La Rochelle, Fr., 1571, under den sjunde nationella synoden för den reformerade kyrkan i Frankrike, förstärktes bekännelsen till 40 artiklar, ratificerades igen och undertecknades av alla delegater. Gallikansk bekännelse har ofta skrivits ut i franska biblar, och den förblev det auktoritativa trosförklaringen för den franska reformerade kyrkan in på 1800-talet.