Encyklopedi

Bahāʾī-templet -

Bahāʾī-templet , i Bahâ'ī-tron, hus för tillbedjan öppet för anhängare av alla religioner. Se mashriq al-adhkār.

Wilmette: Baha'i House of Worship Den här artikeln har senast reviderats och uppdaterats av Amy Tikkanen, korrigeringschef.