Encyklopedi

Querandí - människor -

Querandí , även kallad Querandíes , sydamerikanska indianer som bebodde de argentinska pamporna mellan Cabo Blanco vid Atlanten och Córdoba-bergen vid västra stränderna i Río de la Plata. Efter ankomsten av spanska bosättare antas de ha absorberats i en större grupp under det allmänna namnet Pampas genom vilket urbefolkningarna i regionen fortfarande är kända.

Katedralen i Brasilia, Brasilien, designad av Oscar Niemeyer, byggd i form av en taggkrona.Quiz Journey to South America: Fact or Fiction? Venezuela har ett mycket kallt klimat.

Lite är känt om Querandí, men de anses ha gemensamma kulturella egenskaper med de omgivande slätterna. De var jägare och samlare, fångade vilt med bolas och fisk med nät. De motstod våldsamt den spanska bosättningen och försökte underkasta dem under 1500-talet. Antagandet av hästen förvandlade Querandis liv, som det gjorde för andra slättindianer. De bildade stora nomadband och gjorde krig mot andra indianer och mot spanjorerna. Forskare tror att sjukdomar och krigföring tog en stor vägtull för Querandí och andra folk i regionen och kan ha lett till en migrering söderut.

Denna artikel har senast reviderats och uppdaterats av Kathleen Kuiper, Senior Editor.