Encyklopedi

Internationella fonden för jordbruksutveckling -

Internationella fonden för jordbruksutveckling (IFAD) , FN: s (FN) specialiserade byrå som stöder ökad matproduktion i fattiga samhällen. Delvis som svar på svåra svält i södra Sahara i början av 1970-talet antog Världsmatskonferensen 1974 en resolution som inrättade IFAD i november 1977. Organisationen har sitt huvudkontor i Rom, Italien.

Fredspalatset (Vredespaleis) i Haag, Nederländerna.  Internationella domstolen (FN: s rättsliga organ), Haagakademin för internationell rätt, Fredspalatsbiblioteket, Andrew Carnegie hjälp med att betala förFrågesportorganisationer: Fakta eller fiktion? Nordatlantiska fördragets organisation är begränsad till europeiska länder.

IFAD: s mandat är att tillhandahålla finansiering och andra resurser för program som hjälper fattiga jordbrukare och pastoralister samt marklösa och urbefolkningar på landsbygden. ECB-rådet, som består av företrädare för mer än 160 medlemsstater, är det huvudsakliga beslutsfattande organet och dess 18-ledande styrelse övervakar den dagliga verksamheten. Under de senaste decennierna av 1900-talet finansierade IFAD mer än 500 projekt i mer än 100 länder.