Encyklopedi

Little Gidding - dikt av Eliot -

Little Gidding , dikt av TS Eliot, uppträdde ursprungligen 1942, både i New English Weekly och i broschyrform. Nästa år publicerades den i en volym med de tre tidigare dikterna från De fyra kvartetterna . "Little Gidding" är skrivet i fem avsnitt i en kraftig stressmätare; det avslutar Eliots studie av mänsklig erfarenhet, kristen tro och tidens och historiens natur.

Geoffrey Chaucer (ca 1342 / 43-1400), engelsk poet;  porträtt från ett tidigt 1400-talets manuskript av dikten, De regimine principum.Quiz ABC: s poesi: fakta eller fiktion? Lyriska dikter tar sitt namn från ett musikinstrument.

Titeln är hämtad från namnet på en by i Huntingdonshire där Nicholas Ferrar etablerade en anglikansk gemenskap på 1600-talet. Dikten, som ligger vid Little Gidding-kapellet på vintern och i London under andra världskriget, behandlar andlig förnyelse.

Denna artikel har senast reviderats och uppdaterats av Kathleen Kuiper, Senior Editor.