Encyklopedi

La grandeza mexicana - dikt av Balbuena -

La grandeza mexicana , (spanska: "The Grandeur of Mexico") epistordikt av Bernardo de Balbuena, publicerad 1604. Ett av de första exemplen på en dikt i barockstil som skrivs i den spanska nya världen, den är en detaljerad beskrivning av Mexico City. I en inledande oktav och nio kapitel av terza rima-vers firar dikten stadens och dess folks kultur. Den första upplagan inkluderade ”Compendio apologético en alabanza de la poesía” (”Apologetic Compendium in Praise of Poetry”), en avhandling om poetik där Balbuena säger sin uppfattning om att poesi borde vara en typ av fördjupningsprocess som uppnås genom sådana tekniker som beskriver det vanliga i ovanliga termer.

Geoffrey Chaucer (ca 1342 / 43-1400), engelsk poet;  porträtt från ett tidigt 1400-talets manuskript av dikten, De regimine principum.Quiz ABC: s poesi: fakta eller fiktion? Sonetten har ingen bestämd form. Denna artikel har senast reviderats och uppdaterats av Kathleen Kuiper, Senior Editor.