Encyklopedi

Soritesproblem - paradox -

Soritesproblem , Paradox framlagt av följande resonemang: Ett sandkorn utgör inte en hög; om n sandkorn inte utgör en hög, så gör inte heller n + 1 sandkorn; oavsett hur många sandkorn som sätts ihop, utgör de därför aldrig en hög. Problemet kan komma att uppstå i samband med en vag term.

Denna artikel har senast reviderats och uppdaterats av Brian Duignan, Senior Editor.