Encyklopedi

Vijñāna - buddhistisk filosofi -

Vijñāna , (sanskrit), i den buddhistiska kedjan av beroende ursprung, tanke eller kunskap som ger upphov till namn och form. Se pratītya-samutpāda.