Encyklopedi

Tidshantering - sociologi -

Tidshantering , självhantering med ett tydligt fokus på tid när man bestämmer vad man ska göra; om hur mycket tid som ska ägnas åt aktiviteter; om hur aktiviteter kan göras mer effektivt; och när tiden är rätt för vissa aktiviteter. Termen tidshanteringblev bekant på 1950- och 1960-talet som hänvisar till ett verktyg för att hjälpa chefer att bättre utnyttja tillgänglig tid. Verktyget baserades på praktisk erfarenhet, i form av dos och don'ts. Termen verkar indikera att tiden hanteras, men faktiskt är det aktiviteter som hanteras över tiden. Mycket av rådgivningen om tidshantering handlar om standardisering och rutinisering av aktiviteter för att öka effektiviteten. Den tid som erhållits med denna ökade effektivitet kan användas för andra aktiviteter, medvetet valda som lönsamma, snarare än aktiviteter som endast tjänar som medel för att uppnå mindre värdefulla mål, så kallade tidsförlorare. Med andra ord erhålls tid för aktiviteter som förtjänar det, och full koncentration kan ägnas åt dessa aktiviteter under en längre tid.

I likhet med självhantering är tidshantering fokuserad på att lösa problem. Exempel på vanliga problem är: att känna sig överväldigad av arbetsbelastningen; planerar för optimistiskt; att inte kunna hantera distraktioner; deadline tryck och förhalning. Kärnan i tidshantering är att förhindra dessa problem genom förberedelser och planering. Många schemaläggningstekniker kan användas som syftar till att få en översikt över uppgifter, deluppgifter, åtgärder och metoder för att komma ihåg dem - till exempel att göra en att göra-lista, organisera den enligt prioritet baserat på betydelse (relevant för effektivitet) och brådskande (relevant för aktualitet) och schemalägga uppgifter till månader, veckor och dagar.

Dessutom kan tidshantering ses som ett sätt att hålla sig på rätt spår under dynamiska förhållanden. Som sådan är det mer än planering, och det involverar en cykel av målsättning, planering, spårning av framsteg (övervakning) och utvärdering av måluppfyllelse.

Trots den världsomspännande populariteten för utbildning i tidsstyrning har forskningen kring tidsstyrning varit relativt knapp. Det vill säga, även om flera studier har genomförts om studiens beteende bland studenter och, i mindre utsträckning, bland individer i en arbetsmiljö, finns det bara ett fåtal studieresultat för att underbygga påståenden om tidshantering för ökad effektivitet och bättre prestanda.

Therese Hoff Macan föreslog en modell för tidshantering där tidshanteringsbeteenden som målsättning och organisering resulterar i upplevd tidskontroll, vilket leder till resultat som ökad prestanda och mindre spänning. Forskning som undersökte denna modell etablerade sambandet mellan upplevd kontroll av tid och spänning flera gånger. Förhållandet mellan vissa typer av beteende och tidskontroll och mellan tidskontroll och prestanda resulterade dock i inkonsekventa forskningsresultat.

Bortsett från denna modell har tillvägagångssättet för tidsstyrning i stort sett varit teoretiskt, fokuserat på personliga färdigheter, utan hänsyn till varför problemen uppstår och varför de är så vanliga. Inte mycket är känt om arbetskontexten, vilket kan spela en viktig roll i påtrycket och ökningen av tidsanvändningen. En mer omfattande teoretisk ram för tidshantering än vad som hittills presenterats måste också involvera uppgiftsinnehåll och sociala influenser. Relevanta frågor är till exempel följande: Har en person självständighet att självhantera aktiviteter över tiden, att delegera aktiviteter eller att säga nej till vissa önskemål? Hur tung är personens arbetsbelastning?

Vissa författare föreslog att tidshantering kan ses som en individuell skillnadsvariabel, och det finns flera indikationer på att vissa människor är bättre planerare och mer uppmärksamma på tiden än andra. Exempel på dessa individuella skillnader är brådskande tid (i vilken grad en person skyndas och fokuseras på tiden); polykronicitet (preferensen att hantera flera aktiviteter samtidigt); och tidsanvändningseffektivitet.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found