Encyklopedi

Faldstool - möbler -

Faldstool , en hopfällbar pall som används av en romersk-katolsk biskop när han inte ockuperar sin tron ​​i sin egen katedralkyrka eller när han tjänar utanför sin egen kyrka. Eftersom avföringen inte har någon rygg kan den användas både för att sitta och för att knäfalla i bön. I förlängningen kom termen att betyda alla rörliga fällbara pallar som används för att knäfalla. En faldstol består vanligtvis av två par korsade ben som svänger vid korsningen, varvid varje par sammanfogas av bårar nära marknivå och av ett flexibelt (vanligtvis tyg) säte på toppen. En faldstol tillhandahålls för användning av den brittiska suveränen vid hans eller hennes kröning.

Denna artikel har senast reviderats och uppdaterats av Kathleen Kuiper, Senior Editor.