Encyklopedi

Militär nödvändighet -

Militär nödvändighet , påståendet att säkerhetsproblem på grund av extrema omständigheter åsidosätter konkurrerande överväganden. En föreslagen åtgärd bör därför bedrivas trots de betydande kostnader som genomförandet innebär.

Även om termen militär nödvändighet kan användas för att beskriva alla fall där politiska, sociala eller ekonomiska beräkningar ersätts av krigsskäl, används det oftast i situationer där säkerhetshänsyn sägs trumma etiska begränsningar för krigsförfarandet. . Påståendet om militär nödvändighet åberopas vanligtvis när en skådespelare trotsar principerna för rättvisekrigsteori, såsom en stat som hävdar att extrema militära förhållanden har tvingat den att överge principerna om diskriminering eller minimikraft.

Varje förklaring om militär nödvändighet medför två separata och lika problematiska påståenden. För det första antar den att den föreslagna militära handlingen är oundviklig, så att ett misslyckande att vidta åtgärderna skulle leda till ett visst nederlag. För det andra antar det att det eftersträvade målet är oumbärligt, så att misslyckande att nå målet skulle få katastrofala konsekvenser. Med andra ord föreslår en aktör som hävdar militär nödvändighet både att framgång är nödvändig och att den föreslagna handlingen är det enda sättet att uppnå den framgången. En utväg till militär nödvändighet överdriver således den framsyn som finns tillgänglig för beslutsfattare och kringgår debatter om den moraliska och politiska nödvändigheten av det eftersträvade målet. Sådan användning döljer tillgången på alternativ och beräkningar av kostnader, fördelar,och risker som borde känneteckna beslutsfattande i krig.

Begreppet militär nödvändighet har kritiserats av teoriker från rättvisekrig, som anser att etiska överväganden måste ingripa i debatter om krigföring. Detta svar kännetecknas av två extrema positioner. Å ena sidan förkastar absolutisterna begreppet militär nödvändighet som en fars, som samlats in av eliter eller militära organisationer för att rättfärdiga allt som är nödvändigt för att vinna ett krig, minska riskerna att förlora eller till och med minska kostnaderna för krig. Absolutister hävdar att moraliska överväganden alltid trumfar kostnads-nytta-beräkningar, oavsett hur extrema omständigheterna är. Å andra sidan tänker utilitarister militär nödvändighet som helt kompatibel med krigslagarna. Även om konceptet definierar gränserna för dessa lagar,det har också fungerat som en återhållsamhet i krig genom att begränsa överträdelser till de handlingar som verkligen är oumbärliga för att säkra krigets slut.

Mellan dessa två ytterligheter finns de som vill hitta en balans mellan mänsklighetens krav och de som är av militär nödvändighet. De kräver att överträdelser av krigsreglerna föregås av beräkningar som tar hänsyn till de rimliga risker som militära aktörer kan förväntas ta, värdet av seger, kostnaderna för nederlag och i vilken utsträckning moraliska föreskrifter sätts i fara. . Dessa måttliga kritiker lämnar utrymme för motiveringar av militär nödvändighet i extrema nödsituationer, till exempel hot mot ett samhälls överlevnad i motsats till enbart nederlag eller till och med ockupation.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found