Encyklopedi

Spekulativ grammatik -

Spekulativ grammatik , en språklig teori från medeltiden, särskilt under andra hälften av 1200-talet. Det är "spekulativt" inte i modern mening men eftersom ordet härstammar från det latinska spekulatet ("spegel"), vilket indikerar en tro på att språket återspeglar den verklighet som ligger till grund för den fysiska världen. I enlighet med denna uppfattning sökte spekulativa grammatiker efter en universell grammatik, giltig för alla språk trots "olyckor" av deras skillnader. Kategorierna i denna grammatik skulle korrelera med kategorierna logik, epistemologi och metafysik; t.ex,substantiv och pronomen ansågs uttrycka den metafysiska kategorin "permanent", medan verb och partiklar uttryckte "bli". Spekulativa grammatiker tog över priskisk grammatik men märkte om på nytt delarna av talet för att visa deras "sätt att beteckna." Så många av deras verk fick titeln De modis significandi ("The Modes of Signifying") att de har kommit att kallas Modistae.

Spekulativa grammatikers sökande efter en universell grammatik har kritiserats som ett resultat av deras kortsynthet: latinens privilegierade, dominerande ställning i deras kultur gjorde att "universalitet" verkade mer troligt. Ändå var spekulativ grammatik mer sammanhängande och teoretisk än någon tidigare grammatik, och dess förespråkare undersökte idéer som fortfarande är av intresse idag, såsom djup struktur, införlivande av mening i grammatiska system och universaler.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found