Encyklopedi

Återkommande - kriminologi -

Återfall , tendens mot kroniskt kriminellt beteende som leder till många arresteringar och fängelse. Studier av det årliga intaget av fängelser, reformatorier och fängelser i USA och Europa visar att från hälften till två tredjedelar av de fängslade har avtjänat tidigare straff i samma eller andra institutioner. Slutsatsen är att den brottsliga befolkningen till stor del består av dem för vilka kriminellt beteende har blivit vanligt; dessutom verkar straffinstitutioner göra lite för att ändra sina grundläggande beteendemönster.

Även om andelen recidivister är hög för alla gärningsmän, är den störst bland dem som dömts för sådana mindre anklagelser som vagrancy, fyller, prostitution och att störa freden. Det är mer sannolikt än allvarliga straffrättsliga anklagelser som härrör från och är bundna av ett helt livsstil. Följaktligen är deras grundorsaker sällan mottagliga för botemedel genom fängelse.