Encyklopedi

Aroniskt prästadöme - mormonism -

Aronska prästadömet , i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga, den mindre av de två kategorierna av präster, berör främst kyrkans ekonomi och administration. Se Mormon.