Encyklopedi

Collegia pietatis - protestantisk historia -

Collegia pietatis , (latin: "fromhetsskolor") kloster av kristna som möts för att studera skrifterna och andaktens litteratur; begreppet avancerade först på 1500-talet av den tyska protestantiska reformatorn Martin Bucer, en tidig medarbetare till John Calvin i Strasbourg. Philipp Jakob Spener antog idén ett sekel senare i ett försök att motverka det han uppfattade som den moraliska och andliga likgiltigheten hos de protestantiska kyrkorna och genomföra ett reformprogram som kretsade kring bibelstudier, andliga övningar och personlig fromhet. Spener hade skisserat detta reformprogram i en bok med titeln Pia Desideria(“Pious Wishes”). Detta ledde till en religiös återupplivning i många tyska stater och påverkade inte bara kyrkan utan också samhället i allmänhet. På grund av sin betoning på utövandet av ett fromt liv kallades Spener och hans anhängare pietister.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found