Encyklopedi

Geographos - Apollo asteroid -

Geographos , en Apollo-asteroid (en som passerar inuti jordens bana). Geographos upptäcktes den 14 september 1951 av amerikanska astronomer Albert Wilson och Rudolf Minkowski vid Palomar Observatory. Geographos kretsar kring solen en gång under 1.39 jordår i en excentrisk, lutande (13,3 °) bana på ett genomsnittligt avstånd av 1,25 astronomiska enheter (AU; cirka 187 miljoner km). Geographos roterar en gång på 5,2 timmar. Sammanfattningsvis liknar asteroidens yta steniga järnmeteoriter. År 1994 fann radarobservationer att Geographos har dimensioner på 5,11 × 1,85 km (3,18 × 1,15 miles). Samma år planerade det amerikanska rymdfarkosten Clementine att flyga av Geographos efter att ha lämnat månbana, men en datorfel avbröt den delen av uppdraget.

Utsikt över Andromedagalaxen (Messier 31, M31).Quiz Astronomy and Space Quiz Ungefär hur många mil finns det under ett ljusår? Den här artikeln har senast reviderats och uppdaterats av Erik Gregersen, Senior Editor.