Encyklopedi

World Food Council - FN -

World Food Council (WFC) , FN-organisation (FN) som inrättades av generalförsamlingen i december 1974 på rekommendation av World Food Conference. WFC har sitt huvudkontor i Rom, Italien, och designades som ett samordnande organ för nationella jordbruksministerier för att lindra undernäring och hunger och för att underlätta utvecklingen av nya jordbruksmetoder för att öka livsmedelsproduktionen. Det skapades också delvis för att kontrollera utvecklingsländernas makt i FN: s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO). WFC: s verksamhet avbröts 1993.

Fredspalatset (Vredespaleis) i Haag, Nederländerna. Internationella domstolen (FN: s rättsliga organ), Haagens akademi för internationell rätt, Peace Palace Library, Andrew Carnegie hjälp med att betala förFrågesportorganisationer: Fakta eller fiktion? Frankrike är medlem i gruppen åtta.