Encyklopedi

Arūpa-loka - Buddhism -

Arūpa-loka , (sanskrit och pali: "värld av immateriell form"), i buddhistisk tanke, den högsta av de tre existenssfärer där återfödelse äger rum. De andra två är rūpa-loka , "formens värld" och kāma-loka , "känslans värld" (de tre kallas också arūpa-dhātu , rūpa-dhātu och kāma-dhātu , "riken ”Av formlöshet, form och känsla).

I arūpa-loka beror existensen på det uppnådda koncentrationsstadiet och det finns fyra nivåer: oändligheten i rymden, oändligheten i tanken, oändligheten hos icke-varelse och oändligheten varken medvetande eller medvetslöshet. Den rupa-loka , som är fri från sinnlig önskan men fortfarande betingad av formen, bebos av gudar. Det är också ytterligare uppdelat i sfärerna bebodda av Brahmā, av de lysande gudarna, av de lyckliga gudarna och av gudarna med stora frukter. Kāma-loka inkluderar de mindre gudarnas sex himlar och de fem lägre världarna (människors, demoner, spöken, djur och skärselden).

Så överlägsen som återfödelsen i de högre världarna är en sådan existens ändå tillfällig, föremål för förändring och involverar de grundläggande konflikterna i existensen inom gränserna för transmigration. Detta kan brytas endast genom ytterligare andlig insikt, vilket resulterar i Nirvāṇa och frigörelse från återfödelsecykeln.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found