Encyklopedi

Kommissionen för global styrning - internationella relationer -

Commission on Global Governance , internationell kommission bestående av 28 individer som inrättades 1992 för att föreslå nya sätt på vilka det internationella samfundet kan samarbeta för att främja en agenda för global säkerhet. Kommissionens förståelse för säkerhet baserades på en bred definition som inkluderade människors och planetens välbefinnande. Bland kommissionens självdeklarerade mål var att säkra fred, hållbar utveckling och universell demokrati. På grundval av tidigare rapporter och internationella experter analyserade kommissionen den globala förändringen med avsikt att mobilisera politiskt samarbete på internationell nivå. Det hoppades att dess utvärdering av styrkor och svagheter i den globala styrningen skulle ge en ram för effektivare politik och inspirera nationer att anta ett mer globalt perspektiv.

Fredspalatset (Vredespaleis) i Haag, Nederländerna.  Internationella domstolen (FN: s rättsliga organ), Haagakademin för internationell rätt, Fredspalatsbiblioteket, Andrew Carnegie hjälp med att betala förFrågesportorganisationer: Fakta eller fiktion? Nordatlantiska fördragets organisation började under medeltiden.

Kommissionen för global styrning uppstod i slutet av det kalla kriget. Kommissionen trodde att lindringen av spänningen mellan öst och väst skapade en bättre miljö för globalt samarbete. Därför försökte man undersöka de bästa sätten att uppnå en ny global ordning. Kommissionen grundades i efterdyningarna av två möten anordnade av Västtysklands kansler Willy Brandt. Det första mötet, som hölls i januari 1990 i Königswinter, Västtyskland, återförenade medlemmar av den oberoende kommissionen för nedrustning och säkerhetsfrågor, Världskommissionen för miljö och utveckling och Sydkommissionen. Deltagarna trodde att, även om det verkade finnas en övergripande förbättring av världsfrågor, fanns det fortfarande ett behov av ytterligare engagemang för multilaterala åtgärder och globalt samarbete.Stockholmsinitiativet för global säkerhet och styrning , utfärdat i april 1991, uttryckte önskan om ett mer skickligt system för global styrning. Kommissionen för global styrning inrättades således i april 1992 för att ytterligare undersöka de nya utmaningarna med globalt ömsesidigt beroende. Brandt bjöd in den tidigare svenska premiärministern Ingvar Carlsson och före detta generalsekreterare för Commonwealth of Nations Shridath Ramphal i Guyana för att vara ordförande i kommissionen. Tillsammans presenterade de förslaget till kommissionen för FN: s generalsekreterare Boutros Boutros-Ghali, som försäkrade dem om sitt stöd för deras projekt att ompröva multilaterala åtgärder.

Commission on Global Governance största bidrag till internationella angelägenheter var dess rapport med titeln Our Global Neighborhood. Först publicerad 1995 presenterade den kommissionens slutsatser och rekommendationer för diskussion vid generalförsamlingen för FN: s 50-årsjubileumssession. Delad i sju kapitel fungerade rapporten som ”en uppmaning till handling” och uppmuntrade världsledare och icke-statliga aktörer att arbeta tillsammans för att uppnå de mål som kommis- sionen uttryckte. I början av rapporten undersöktes förändringarna i de globala utsikterna som möjliggjorde denna omprövning av framtida styrning. När idén om en ny värld upprättades föreslog kommissionen en gemensam världsetik och antagandet av internationella värden, inklusive respekt för liv, frihet, rättvisa och jämlikhet. Kommissionen presenterade också nya strategier för att förbättra den globala säkerheten, som införlivade militära och icke-militära faktorer,hantera ekonomiskt ömsesidigt beroende, reformera FN och stärka folkrättens regel. Med sina många innovativa rekommendationer,Vårt globala grannskap har fungerat som en plan för global styrning och har blivit en viktig referens för diskussioner och debatter om multilateralt samarbete.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found