Encyklopedi

Yeniseiska språk -

Yeniseiska språk , även stavade Yeniseyan, tidigare kallade Yenisey-Ostyak-språk , en liten grupp språk som i allmänhet klassificeras bland de paleo-sibiriska språken. Den kategorin omfattar yeniseiska språk med tre andra genetiskt orelaterade grupper - Nivkh, Luorawetlanspråk och Yukaghir (själv betraktas nu ibland som en avlägsen släkting till de uraliska språken).

Den Yeniseiska gruppen innehåller minst fyra språk - Ket, Kott, Arin (Arrin) och Assan - men bara Ket är ett levande språk. Ket klassificerades som ”döende” i början av 2000-talet. Det har antagits att yeniseiska språk är avlägset besläktade med Na-Dené-språken (Tlingit och Athabaskan-Eyak men inte Haida) i nordvästra Nordamerika; Vissa forskare anser att det förslaget har förtjänst, men en majoritet gör det inte, vilket tyder på att bevisen är otillräckliga för att stödja den hypotesen.

Denna artikel har senast reviderats och uppdaterats av Kathleen Kuiper, Senior Editor.