Encyklopedi

Balansräkning - ekonomi -

Balansräkning , bokslut som beskriver resurserna under ett företags kontroll under ett angivet datum och anger var de kommer ifrån. Den består av tre huvudavsnitt: tillgångar (värdefulla rättigheter som ägs av företaget), skulder (medel som tillhandahålls av externa långivare och andra fordringsägare) och eget kapital. I balansräkningen måste totala tillgångar alltid vara lika med totala skulder plus totalt eget kapital.

Budgetplanering och resultatrapportering. Läs mer om detta ämnesredovisning: Balansräkningen En balansräkning beskriver de resurser som är under ett företags kontroll under ett angivet datum och anger var dessa resurser har ... Denna artikel har senast reviderats och uppdaterats av Jeannette L. Nolen, assistent Redaktör.