Encyklopedi

Bstan-'gyur - buddhistisk litteratur -

Bstan-'gyur , (tibetansk: "Översättning av läror",) stavade också Bstan-ḥgyur, Tanjur, Tangyur, Ten-gyur eller Tenjur , den andra stora samlingen av buddhistiska heliga skrifter i Tibet, bestående av mer än 3600 texter som fyller några 225 volymer och kompletterande till den kanoniska Bka '-' gyur ("Översättning av Buddha-ordet").

Denna samling består av översättningar av verk av enskilda indiska författare. Den är uppdelad i två huvudavsnitt. Cirka en sjättedel av texterna (men nästan två tredjedelar uttryckt i volym) är baserade på kanoniska verk som antedrar utvecklingen av tantrism, främst den stora och varierade korpusen av Mahāyāna sutras. De flesta av resten av texterna är inriktade på tantraerna, de rituella och meditativa texterna i Vajrayāna-formen av buddhism. Tillsammans med kommentarer och avhandlingar om själva de kanoniska texterna finns det verk om så olika ämnen som grammatik, logik, medicin, astrologi och helgons liv.