Encyklopedi

Arabiska valutafonden - internationellt biståndsprogram -

Arabiska valutafonden , arabiska Aṣ-ṣandūq Al-mālī Al-ʿarabī , fond som syftar till att hjälpa sina deltagare, nästan alla medlemmar i Arabförbundet, genom att utveckla sina kapitalmarknader, balansera betalningssvårigheter och hjälpa till med valutakurser . Avtalet, som grundades i april 1976, trädde i kraft i februari 1977. Under sitt årliga möte utformar fondens styrelse en politik som syftar till att integrera och liberalisera handeln. Specifikt utfärdar fonden garantier som är avsedda att stärka lånekapaciteten, ger tekniskt stöd till monetära institutioner och ger kort- och medellångfristiga lån. Huvudkontoret ligger i Abu Dhabi, Förenade Arabemiraten.

Hjälpskulptur av assyriska (Assyrer) människor i British Museum, London, England.Quiz Mellanöstern: Fakta eller fiktion? Snö faller aldrig i Irak.