Encyklopedi

Skuld - skriftligt rättsligt instrument -

Handling, i lag, ett skriftligt instrument för överföring av äganderätt till fastigheter. Enligt vanligt lag var gärningen ett kontrakt eller en skyldighet under försegling, och en försegling krävs fortfarande i England (även om det bara är en skiva), men inte längre nödvändig på de flesta platser i USA. Även om det vanligtvis reciteras i en handling är varken övervägande (att ge något av värde), vittnen eller bekräftelse inför en offentlig tjänsteman i allmänhet nödvändigt för att överföra titeln. Leverans krävs men kan vara komplett utan manuell överföring av handling; handlingar eller ord från bidragsgivaren som indikerar avsikten att göra gärningen för närvarande operativ är tillräckliga. En handling kan också överlämnas villkorligt som en deponering, i vilket fall den inte träder i kraft förrän de angivna villkoren är uppfyllda. En handling indragen, eller indrag,så kallad på grund av sina indragna motsvarigheter som kan monteras ihop för identifiering, är en mellan två eller flera parter som avtalar varandra. En handlingundersökning (med en avfrågad eller slät kant, inte indragen) är en handling där en part är bunden, utan motsvarande skyldigheter som en annan gör.

sigillografi Den här artikeln har senast reviderats och uppdaterats av Michael Ray, redaktör.