Encyklopedi

Modalitet - logik -

Modalitet , i logik, klassificeringen av logiska propositioner enligt deras hävdande eller förnekande av möjligheten, omöjligheten, beredskapen eller nödvändigheten av deras innehåll. Modalogik, som studerar de logiska egenskaperna hos sådana begrepp, som har sitt ursprung i Aristoteles, studerades omfattande av logiker i antiken och den europeiska medeltiden, och för det mesta försummades efter renässansen tills den återupplivades i modern matematisk logik. Det grundläggande uttalandet om detta ämne, förutsatt i de flesta samtida diskussioner, är av CI Lewis och Cooper Harold Langford i Symbolic Logic (1932), som utvecklar ett modalt system med "strikt implikation" för att tolka den logiska kraften av "if. . . sedan."

Aristoteles Denna artikel har senast reviderats och uppdaterats av Brian Duignan, Senior Editor.