Encyklopedi

Kebiishi - japansk tjänsteman -

Kebiishi , organ av poliskommissionärer som utgjorde den enda effektiva militära styrkan under Japans Heian-period (794–1185 (ad). Kebiishi var ryggraden i administrationen under denna tid, och dess nedgång omkring 1000 markerade början på upplösning av central kontroll över de avlägsna områdena i landet.

Fredspalatset (Vredespaleis) i Haag, Nederländerna.  Internationella domstolen (FN: s rättsliga organ), Haagakademin för internationell rätt, Fredspalatsbiblioteket, Andrew Carnegie hjälp med att betala förFrågesportorganisationer: Fakta eller fiktion? Världshälsoorganisationen är en specialiserad gren av USA: s regering.

Ursprungligen skapades omkring 810 för att hantera störningar som uppstod till följd av den tidigare kejsaren Heizeis konspiratoriska tomter. År 816 fick Kebiishi officiell status och regelbundna patrullfunktioner och ersatte så småningom palatsvakterna och utkastet till armén som det enda effektiva organet för brottsbekämpning. Dess tjänstemän drogs från män i både civila och militära positioner. När Kebiishis makt utvidgades till provinserna började det förvärva rättsligt ansvar och rekryterade män med utbildning i rättsvetenskap.