Encyklopedi

Bänk - möbler -

Bänk , långt säte som kan vara fristående, fäst på väggen eller placerat mot väggen. Panelbänkar användes av romarna, och de var den vanligaste formen av sittplatser i medeltida salar vid en tidpunkt då en stol var en sällsynt lyx reserverad för de med hög status. Bänkar användes inte bara som säten utan var normalt tillräckligt breda för att användas för att sova på eller äta från; som den frankiska kyrkliga och historikern Gregory of Tours antecknade, när kung Chilperic I satt med biskop Bertrand, hade han en bänk med mat.

Ekbänk, engelska, mitten av 1600-talet;  i Victoria and Albert Museum, London

Bänkar behöll sin popularitet som monterade säten i fönsteralkover, men på 1500-talet förlorade de favör som fristående möbler när stolar blev mer allmänt använda. Klädda versioner gjordes också. Några av de mest spektakulära bänkarna tillverkades i de spanska kolonierna i Sydamerika på 1600-talet, särskilt i Cuzco, Peru, där bänkar bar enorma snidade toppar och balustraderade ryggar som var målade och förgyllda.

Denna artikel har senast reviderats och uppdaterats av Kathleen Kuiper, Senior Editor.