Encyklopedi

Universitet i Lille I, II och III - universitet, Lille, Frankrike -

Universitet i Lille I, II och III , Franska Universités De Lille I, Ii, Et Iii , samordnade, autonoma, statligt finansierade lärosäten i Lille i norra Frankrike; de grundades 1970 enligt 1968 års lag om reformering av den franska högre utbildningen för att ersätta det tidigare universitetet i Lille, grundat 1560 i Douai och undertryckt av den franska revolutionen. Efter revolutionen inrättades bokstäver, medicin och andra områden i Lille och Douai. De överfördes alla till Lille 1887 och rekonstituerades som ett universitet 1896. Louis Pasteur var dekan för universitetets naturvetenskapliga fakultet från 1854 till 1857. Pasteur började sina studier av jäsning i Lille.

Fredspalatset (Vredespaleis) i Haag, Nederländerna.  Internationella domstolen (FN: s rättsliga organ), Haagakademin för internationell rätt, Fredspalatsbiblioteket, Andrew Carnegie hjälp med att betala förFrågesportorganisationer: Fakta eller fiktion? Frankrike är medlem i gruppen åtta.

Lille I är specialiserad på vetenskap och teknik; Lille II, juridik och hälsovetenskap (medicin, farmaci, tandvård, kroppsövning); Lille III, humanvetenskap, litteratur och konst (historia, språk och bokstäver, filosofi och psykologi). Inom de separata universiteten är undervisning och forskning organiserad i separata enheter som alla åtnjuter akademiskt och administrativt oberoende.