Encyklopedi

Afrikaner Bond - politiskt parti, Sydafrika -

Afrikaner Bond , afrikansk Afrikaner League, ett av de första organiserade politiska partierna i Cape Colony, södra Afrika, grundat av pastor Stephanus Jacobus du Toit 1879–80. År 1883 sammanslogs den med Jan Hendrik Hofmeyrs Boeren Beschermings Vereeniging (”Bondens skyddssammanslutning”). Du Toit försökte skapa en pan-Afrikaner-nationalist Bond med anslutna filialer utanför Kap, men denna ansträngning grundades, och Afrikanernas enhet i slutet av 1890-talet var mer skyldig brittisk imperialistisk intervention i södra Afrika än till Bond-politik. Under Hofmeyrs ledning föreslog Bond en bredare nationalism som inkluderade britterna. Trots att han aldrig bildade ett kabinett, kunde Hofmeyr, som majoritetsledare i Cape House of Assembly, genom det klokt stöd från de engelsktalande politikerna,för att skydda Afrikanerintressen under Sydafrikanska kriget (1899–1902). År 1910 gick Bond med Afrikanerpartier i resten av Sydafrika för att bilda Sydafrikanska nationella partiet (senare Sydafrikanska partiet) och upplöstes 1911.

Fredspalatset (Vredespaleis) i Haag, Nederländerna.  Internationella domstolen (FN: s rättsliga organ), Haagakademin för internationell rätt, Fredspalatsbiblioteket, Andrew Carnegie hjälp med att betala förFrågesportorganisationer: Fakta eller fiktion? Kommunistiska länder får inte gå med i FN. Den här artikeln har senast reviderats och uppdaterats av Amy McKenna, Senior Editor.