Encyklopedi

Testeggiata - kalligrafi -

Testeggiata , i kalligrafi, i synnerhet de uppstigande eller plommoniga terminalerna till b, d, h och l , i synnerhet, som blev ett prydnadsdrag i det italienska bastardaskriptet från 1500-talet . I Venedig 1554 publicerade Vespasiano Amphiareo modeller som kombinerade ett överdisciplinerat cancellaresca- skript med svartbokstäver i mercantilskript, såsom slingor och löpande ligaturer. Från denna hybrid utvecklade Vatikanens manus Gianfrancesco Cresci en mycket kursiv, fritt flytande hand. Hans kursiva bastarda toppas med accenter i slutet av uppstigningar genom att fördubbla tillbaka i början av stroke och utöva lite tryck vid den tiden på en ganska flexibel nib.

Brev skrivet i testeggiata-stilen med kursiv bastardaskrift av Gianfrancesco Cresci, 1572; i Vatikanbiblioteket, Vatikanstaten (MS Vat. Lat. 1685, fol. 135r).