Encyklopedi

Argonaut - proto-ubåt -

Argonaut , första ubåt som navigerade mycket i det öppna havet, byggd 1897 av den amerikanska ingenjören och sjöarkitekten Simon Lake. Konstruerad för att skicka ut dykare snarare än att sjunka fartyg, var Argonaut utrustad med hjul för färd på havets botten och hade en lufttät kammare med en lucka som kunde öppnas mot havet när lufttrycket i kammaren och vattnet utanför gjordes lika. 1898 reste Argonaut från Norfolk, Va., Till New York genom kraftiga stormar, vilket bevisade sjövärdigheten för denna typ av ubåtskonstruktion.