Encyklopedi

Mashriq al-adhkār - Bahāʾī-templet -

Mashriq al-adhkār , (arabiska: ”plats där uttalandet av Guds namn uppstår vid gryningen”) tempel eller tillbedjan i bahāi-tron. Den mashriq kännetecknas av en nio-sidig konstruktion, i linje med den Bahá'í tron på de mystiska egenskaperna hos nummer nio. Fri från ritualer och prästerskap är mashriq öppen för anhängare av alla religioner och erbjuder en enkel tjänst som består av läsningar från de heliga Bahāʾī-skrifterna och de heliga böckerna från andra trosuppfattningar. De bahāʾī-troende föreställer sig en mashriq i alla stora samhällen, som fungerar som kontaktpunkten för ett socialt centrum som skulle omfatta ett sjukhus, barnhem, apotek och skola.

Bahāʾī House of Worship i Wilmette, Ill.

Den första mashriqen slutfördes 1907 i Ashgabat (nu i Turkmenistan). År 1928 beviljades den dock av den sovjetiska regeringen och hyrdes ut till tempelorganisationen. Tio år senare beslagtogs den och konverterades till ett konstgalleri. 1963, efter att ha lidit allvarliga skador vid en jordbävning 1948, revs strukturen. Den första mashriq i väst byggdes 1953 i USA i Wilmette, Illinois, och andra gudshus byggdes i Apia, Samoa; Nya Delhi; Frankfurt am Main, Tyskland; Sydney; Kampala, Uganda; och Panama City, Panama, under de följande decennierna.

Interiör i tillbedjan av Bahāʾī, Wilmette, Ill. Denna artikel har senast reviderats och uppdaterats av John M. Cunningham, läsredaktör.