Encyklopedi

Ellipsis - grammatik -

Ellips , även kallad ellips , talesätt som kännetecknas av avsiktligt utelämnande av ett eller flera ord som emellertid förstås i ljuset av det grammatiska sammanhanget. Enheten exemplifieras i WH Audens dikt “This Lunar Beauty”:

Men detta var aldrig

Ett spöks strävan

Inte heller gjort det här,

Var spöken lugn;

Och tills det passerar

Kärlek ska inte nära

Sötman här

Inte heller tar sorg

Hans oändliga blick.