Encyklopedi

Förmaning till parlamentet - puritansk manifest [1572] -

Förmaning till parlamentet, Puritansk manifest, publicerad 1572 och skriven av Londons präster John Field och Thomas Wilcox, som krävde att drottning Elizabeth I skulle återställa ”renheten” i Nya testamentets tillbedjan i Englands kyrka och eliminera de kvarvarande romersk-katolska elementen och praxis från Kyrkan av England. Påminnelsen reflekterade ett stort presbyterianskt inflytande bland puritanerna och förespråkade större direkt beroende av skrifternas auktoritet och även kyrkans regering av ministrar och äldste snarare än av en högre prästerskap (biskopar). Drottningen motstod dock detta dokument. Författarna fängslades och presbyterianernas ledare, Thomas Cartwright, tvingades fly från England efter att ha publicerat "A Second Admonition to Parliament" till stöd för den första.Prästerskapet som vägrade att anpassa sig till den obligatoriska tillbedjan som tillkännagavs av Elizabeth 1559 (som lagen om enhetlighet) förlorade sina predikstolar eller fängslades.

Turistbåt i Niagara Falls, New YorkQuiz Historical Smorgasbord: Fact or Fiction? Den första elektroniska fickräknaren dök upp 1941.