Encyklopedi

Grāmadevatā - indisk gud -

Grāmadevatā , (sanskrit: "bygud"), typ av folkgud som i stor utsträckning dyrkas på landsbygden i Indien. De grāmadevatā s, ofta kvinnliga figurer, kan ha sitt ursprung som jordbruks gudar; i södra Indien och på andra ställen förblir de djursoffrar som ett sätt att avvärja och avlägsna epidemier, grödesvikt och andra naturkatastrofer.

Grāmadevatā, terrakottahästar, röstoffer till byguden Aiyaṉar, Tamil Nadu, Indien, 17–18-talet

Den grāmadevatā s samexisterar sida vid sida med de brahmanska gudar modern hinduism. Många grāmadevatar är rent lokala gudar. Andarna på platsen (korsningen, gränslinjen), andarna hos dem som dör en våldsam eller för tidig död och träd- och ormandar kan också behandlas som grāmadevatas . De dyrkas i form av lergodsikoner eller formlösa stenar, etablerade i enkla helgedomar eller på plattformar uppförda under ett byträd, och bara ibland i mer imponerande byggnader.

En exceptionell manlig gud är Aiyaṉar, som i södra Indien är byvakten och vars helgedom alltid är skild från de kvinnliga gudinnorna. En liknande manlig gud, känd som Dharma-Ṭhakur, Dharma-Rāj och Dharma-Rāy, finns i bengalska byar.