Encyklopedi

Tojolabal - människor -

Tojolabal , mayaindianer i Chiapas i sydöstra Mexiko, nära Guatemalas gräns. Tojolabalspråket är nära besläktat med det för Tzotzil och Tzeltal, deras grannar i nordväst och till det för Chuj, i sydost i Guatemala; och det finns många kulturella likheter mellan grupperna. Territoriet bebodt av Tojolabal är en av stora höglandsslätter åtskilda av låga kullar.

Folket är jordbrukare och höjer de mellanamerikanska häftklamrarna - majs (majs), bönor och squash - i familjetomter. Kaffe och sockerrör odlas som kontantgrödor i vissa områden. Bosättningar består av gårdshushåll spridda runt centrala byar; de flesta permanenta invånarna i sådana byar är europeiserade eller moderniserade indianer eller personer av blandad härkomst.

Tojolabal-hus är karakteristiskt av wattle-and-daub-konstruktion med halmtak. Hantverk som fortfarande ses är vävning av ullfiltar och lite keramiktillverkning. Tojolabal är romersk-katolska, med en inriktning mot vördnad för heliga. Grottor, källor och kullar dyrkas också, men grödfruktbarhetsritualer utförs. Inrättandet av rituell släktskap ( com pa draz go ) är komplex och av stor betydelse; faddrar väljs på flera viktiga punkter i ett barns liv.