Encyklopedi

Dagestanska språk -

Dagestanska språk , även kallade östkaukasiska språk , grupp av språk som talas i den nordöstra delen av Kaukasus och inklusive Avar-Andi-Dido, Lak-Dargin (Lak-Dargwa) och de lezgiska grupperna. En av de utmärkande egenskaperna hos en majoritet av dessa språk är kontrasten hos starka och svaga röstlösa konsonanter. De dagestanska språken klassificeras ofta tillsammans med Nakh-språken ( qv ) som Nakho-Dagestanian, eller nordöstra kaukasiska, språkgrupp. Se även Avar-Andi-Dido-språk; Lak-Dargin-språk.