Encyklopedi

Antae - människor -

Antae , stavade också Antes , federation av östra slaviska nomadstammar kända av 3: e århundradet, och bodde i södra Ryssland mellan floderna Dnepr och Dnjestr. Ett mäktigt folk med högt utvecklat jordbruk, hantverk och järnverk, kämpade Antae mot goterna, som flydde västerut från hunerna på 400-talet. I början av 600-talet gick de med i slaviska angrepp mot det bysantinska riket men förintades nästan av avarerna, som passerade genom sina länder c. 560. Information om Antae registrerades av den gotiska historikern Jordanes (600-talet) och bysantinska historiker, inklusive Procopius av Caesarea (600-talet).